CafeLand - Công ty cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2015.

Phát Đạt lãi lớn nhờ chuyển nhượng dự án Westin Cam Ranh

Phối cảnh dự án Westin Cam Ranh.

Trong quý 4/2015, doanh thu đạt 51 tỷ đồng, giảm đến 84% so với cùng kỳ năm trước nhưng nhờ doanh thu tài chính tăng mạnh từ 21 tỷ đồng trong quý 4/2014 lên 220 tỷ đồng trong quý 4/2015 nên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh vẫn đạt hơn 100 tỷ đồng, tăng 134% so với cùng kỳ năm 2014. Đây là khoản doanh thu liên quan đến khoản đầu tư vào dự án Westin Cam Ranh.

Khoản lợi nhuận này làm cho Phát Đạt lãi hơn 79 tỷ đồng trong quý 4/2015, tăng 135% so với cùng kỳ năm trước.

Tính cả năm 2015, Phát Đạt ghi nhận 402 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt 157 tỷ đồng, gấp 2,7 lần so với năm 2014.

Theo giải trình của Phát Đạt, lợi nhuận công ty có được ngoài việc ghi nhận kết quả chuyển nhượng phần góp vốn tại Công ty cổ phần đầu tư Phát Đạt Nha Trang (dự án Westin Cam Ranh) thì còn đến từ việc bàn giao một số căn hộ block C dự án The EverRich 2, một số nền đất của dự án The EverRich 3 và cung cấp dịch vụ cho khách hàng.